PN-ISO 6964:1999 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Rury i kształtki z poliolefin -- Oznaczanie zawartości sadzy za pomocą kalcynacji i pirolizy

Zakres

Określono sposób wykonania pirolizy w 550 stopniach C w strumieniu azotu, a następnie kalcynacji w piecu muflowym w 900 stopniach C. Podano metodę obliczania zawartości sadzy na podstawie różnicy masy przed kalcynacją i po niej. Zawartość sadzy w rurach z polietylenu wynosi (2,5 +- 0,5) procent (m/m)

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 6964:1999 - wersja polska
Tytuł Rury i kształtki z poliolefin -- Oznaczanie zawartości sadzy za pomocą kalcynacji i pirolizy
Data publikacji 06-08-1999
Data wycofania 03-11-2020
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 140, Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
Wprowadza ISO 6964:1986 [IDT]
ICS 23.040.20, 23.040.45