PN-EN ISO 6259-3:2015-08 - wersja polska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Rury z tworzyw termoplastycznych -- Oznaczanie właściwości mechanicznych przy rozciąganiu -- Część 3: Rury z poliolefin

Zakres

W niniejszej części ISO 6259 określono metodę oznaczania niżej wymienionych właściwości przy rozciąganiu rur z poliolefin (polietylenu, usieciowanego polietylenu, polipropylenu i polibutenu):
– granicę plastyczności;
– wydłużenie przy zerwaniu.

W niniejszej części ISO 6259 w Załącznikach A do D podano dla celów informacyjnych także odpowiednie specyfikacje podstawowe.

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 6259-3:2015-08 - wersja polska
Tytuł Rury z tworzyw termoplastycznych -- Oznaczanie właściwości mechanicznych przy rozciąganiu -- Część 3: Rury z poliolefin
Data publikacji 13-12-2016
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 140, Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
Wprowadza EN ISO 6259-3:2015 [IDT], ISO 6259-3:2015 [IDT]
ICS 23.040.20