PN-ISO 18553:2007/A1:2013-10 - wersja polska

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Metoda oceny stopnia zdyspergowania pigmentu lub sadzy w rurach, kształtkach i tworzywach poliolefinowych

Zakres

ZMIANA 1 dotyczy stronicy 3, podpunktu 4.2.1

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 18553:2007/A1:2013-10 - wersja polska
Tytuł Metoda oceny stopnia zdyspergowania pigmentu lub sadzy w rurach, kształtkach i tworzywach poliolefinowych
Data publikacji 04-10-2013
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 140, Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
Wprowadza ISO 18553:2002/Amd 1:2007 [IDT]
ICS 23.040.20, 23.040.45