PN-EN 1015-17:2002/A1:2005 - wersja polska

Bez VAT: 30,50  PLN Z VAT: 37,52  PLN
Metody badań zapraw do murów -- Część 17: Określenie zawartości chlorków rozpuszczalnych w wodzie w świeżych zaprawach

Zakres

W 5.3 zmieniono wartość wyskalowania biurety, w 6.8 - objętość roztworu, w 7.1 - wymaganie dotyczące przygotowania próbek do badań. W rozdziale 10 usunięto informację o wymaganym typie substratów i rodzaju obróbki wstępnej oraz zmodyfikowano wymaganie dotyczące wartości zawartości chlorków

* wymagane pola

Bez VAT: 30,50  PLN Z VAT: 37,52  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 1015-17:2002/A1:2005 - wersja polska
Tytuł Metody badań zapraw do murów -- Część 17: Określenie zawartości chlorków rozpuszczalnych w wodzie w świeżych zaprawach
Data publikacji 18-07-2005
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 233, Konstrukcji Murowanych
Wprowadza EN 1015-17:2000/A1:2004 [IDT]
ICS 91.100.10