PN-E-93100-04:1987 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-IEC 269-3-1:1997 - wersja polska

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Sprzęt elektroinstalacyjny -- Instalacyjne bezpieczniki topikowe, gwintowe na znamionowe napięcia do 1000 V i prądy znamionowe do 200 A -- Wstawki ograniczające -- Wymiary

Zakres

Przedmiotem arkusza normy są wymiary wstawek ograniczających do instalacyjnych bezpieczników topikowych, gwintowych, na prądy znamionowe do 200 A.

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-E-93100-04:1987 - wersja polska
Tytuł Sprzęt elektroinstalacyjny -- Instalacyjne bezpieczniki topikowe, gwintowe na znamionowe napięcia do 1000 V i prądy znamionowe do 200 A -- Wstawki ograniczające -- Wymiary
Data publikacji 23-06-1987
Data wycofania 23-03-2006
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 75, Bezpieczników Elektroenergetycznych
ICS 29.120.50
Zastąpiona przez PN-IEC 269-3-1:1997 - wersja polska