PN-E-08506:1987 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 61243-3:2002 - wersja angielska

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Elektroenergetyczny sprzęt ochronny -- Dwubiegunowe wskaźniki napięcia do 1000 V

Zakres

Przedmiotem normy są wymagania i badania dotyczące dwubiegunowych optycznych wskaźników napięcia, przeznaczonych do stwierdzania obecności napięcia stałego i przemiennego 50 Hz w urządzeniach elektrycznych na napięcie znamionowe do 1000 V.

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-E-08506:1987 - wersja polska
Tytuł Elektroenergetyczny sprzęt ochronny -- Dwubiegunowe wskaźniki napięcia do 1000 V
Data publikacji 23-06-1987
Data wycofania 26-07-2002
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 72, Elektroenergetycznego Sprzętu Ochronnego i do Prac pod Napięciem
Zastępuje PN-E-08506:1974 - wersja polska
ICS 13.260
Zastąpiona przez PN-EN 61243-3:2002 - wersja angielska