PN-E-08506:1974 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-E-08506:1987 - wersja polska

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Sprzęt elektroinstalacyjny -- Dwubiegunowe wskaźniki napięcia do 750 volt -- Wymagania i badania

Zakres

Przedmiotem normy są dwubiegunowe wskaźniki napięcia, jedno- i wielozakresowe, przeznaczone do wskazywania istnienia napięcia stałego i przemiennego 50 Hz w urządzeniach elektrycznych na napięcie znamionowe do 750 V.

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-E-08506:1974 - wersja polska
Tytuł Sprzęt elektroinstalacyjny -- Dwubiegunowe wskaźniki napięcia do 750 volt -- Wymagania i badania
Data publikacji 30-12-1974
Data wycofania 17-08-1987
Liczba stron 8
Grupa cenowa D
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 72, Elektroenergetycznego Sprzętu Ochronnego i do Prac pod Napięciem
Zastępuje PN-E-08506:1964 - wersja polska
ICS 13.260
Zastąpiona przez PN-E-08506:1987 - wersja polska