PN-EN 61243-3:2002 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 61243-3:2002 - wersja polska

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN
Prace pod napięciem -- Wskaźniki napięcia -- Część 3: Wskaźniki dwubiegunowe niskiego napięcia

Zakres

Objęto dwubiegunowe wskaźniki napięcia stosowane w sieciach elektrycznych o napięciach nominalnych nie przekraczających 1 000 V prądu przemiennego lub 1 500 V prądu stałego i częstotliwościach nominalnych mniejszych niż 500 Hz. Wskaźniki niskiego napięcia, zgodne z niniejszą normą nie są przeznaczone do pomiaru wartości bezwzględnych. Rozróżnia się wskaźniki: klasy A do 500 V napięcia przemiennego włącznie i 750 V napięcia stałego włącznie oraz wskaźniki klasy B do 1 000 V napięcia przemiennego włącznie i 1 500 V napięcia stałego włącznie. Podano wymagania i badania dotyczące konstrukcji, działania i bezpieczeństwa użytkowania. Podano procedury pobierania próbek i układy do badań. Podano definicje 32 terminów

* wymagane pola

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 61243-3:2002 - wersja angielska
Tytuł Prace pod napięciem -- Wskaźniki napięcia -- Część 3: Wskaźniki dwubiegunowe niskiego napięcia
Data publikacji 15-08-2002
Data wycofania 18-12-2002
Liczba stron 100
Grupa cenowa X
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 72, Elektroenergetycznego Sprzętu Ochronnego i do Prac pod Napięciem
Wprowadza EN 61243-3:1998 [IDT], IEC 61243-3:1998 [IDT]
Zastępuje PN-E-08506:1987 - wersja polska
ICS 13.260
Zastąpiona przez PN-EN 61243-3:2002 - wersja polska