PN-E-06705:1988 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-IEC 34-5:1998 - wersja polska

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Maszyny elektryczne wirujące -- Stopnie ochrony

Zakres

Niniejsza PN-88/E-067052) została opracowana na podstawie PN-79/E-081063). Obudowy urządzeń elektrotechnicznych. Stopnie ochrony. Podział, wymagania i badania" wprowadzające uzupełnienia i zmiany wymagane dla maszyn elektrycznych wirujących.

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-E-06705:1988 - wersja polska
Tytuł Maszyny elektryczne wirujące -- Stopnie ochrony
Data publikacji 10-06-1988
Data wycofania 09-12-1999
Liczba stron 11
Grupa cenowa F
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 56, Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
Zastępuje PN-E-06000:1972 - wersja polska
ICS 29.160.01
Zastąpiona przez PN-IEC 34-5:1998 - wersja polska