PN-D-95009:1991 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 25,90  PLN Z VAT: 31,86  PLN
Surowiec drzewny -- Zrębki leśne

Zakres

Podano podział zrębek w zależności od przeznaczenia i rodzaju drewna. Zawarto przykład oznaczenia. Ustalono wymagania dotyczące: surowca drzewnego, wilgotności zrębków, wymiarów (zawarto tabelaryczne zestawienie wymiarów dla poszczególnych rodzajów), jakościowe i dotyczące pomiaru, składowania, transportu. Przedstawiono rodzaje badań, metodę pobierania próbek. Opisano metody badań oraz sposób oceny wyników

* wymagane pola

Bez VAT: 25,90  PLN Z VAT: 31,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-D-95009:1991 - wersja polska
Tytuł Surowiec drzewny -- Zrębki leśne
Data publikacji 14-03-1991
Data wycofania 07-11-2011
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 181, Gospodarki Leśnej
ICS 79.040