PN-C-96800-03:1989 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-ISO 8216-2:2017-03 - wersja polska

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN
Przetwory naftowe -- Klasyfikacja paliw -- Klasyfikacja paliw do silników turbospalinowych stosowanych w przemyśle i żegludze

Zakres

Ustalono szczegółową klasyfikację paliw zaliczanych do klasy F produktów naftowych wg PN-89/C-96800.01, które pod ciśnieniem atmosferycznym i w średniej temperaturze magazynowania są cieczami. Klasyfikacja nie obejmuje paliw do silników turbospalinowych używanych w lotnictwie. Paliwa podzielono wg typu, zastosowania, temperatury zapłonu oraz pozostałości po spopieleniu na 11 rodzajów (tablica)

* wymagane pola

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-C-96800-03:1989 - wersja polska
Tytuł Przetwory naftowe -- Klasyfikacja paliw -- Klasyfikacja paliw do silników turbospalinowych stosowanych w przemyśle i żegludze
Data publikacji 04-10-1989
Data wycofania 02-03-2017
Liczba stron 2
Grupa cenowa A
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 222/PK 1, Paliw Płynnych
Wprowadza ISO 8216-2:1986 [EQV]
ICS 75.160.20
Zastąpiona przez PN-ISO 8216-2:2017-03 - wersja polska