PN-EN ISO 3171:2007 - wersja polska

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN
Ciekłe przetwory naftowe -- Automatyczne pobieranie próbek z rurociągów

Zakres

Podano sposób automatycznego pobierania próbek ciekłych produktów naftowych i ropy naftowej z rurociągów. Metody nie stosuje się do pobierania próbek płynnych gazów naftowych i płynnych gazów ziemnych. Ustalono, że metoda pobierania próbek ropy naftowej służy do otrzymywania próbek w celu określenia składu i jakości produktu, oznaczania zawartości wody w produkcie oraz oznaczania innych substancji obcych, nie będących składnikami badanego produktu

* wymagane pola

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 3171:2007 - wersja polska
Tytuł Ciekłe przetwory naftowe -- Automatyczne pobieranie próbek z rurociągów
Data publikacji 22-01-2007
Liczba stron 78
Grupa cenowa W
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 222, Przetworów Naftowych oraz Produktów Podobnych Pochodzenia Biologicznego i Syntetycznego
Wprowadza EN ISO 3171:1999 [IDT], ISO 3171:1988 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 3171:2002 - wersja angielska
ICS 75.080