PN-C-96024:2011 - wersja polska

Bez VAT: 28,90  PLN Z VAT: 35,55  PLN
Przetwory naftowe -- Oleje opałowe

Zakres

Określono wymagania i metody badań dotyczące olejów opałowych pochodzenia naftowego nie zawierające olejów przepracowanych. W normie określono klasyfikację, oznaczenie, wymagania i metody badań olejów opałowych stosowanych jako paliwo do kotłów c.o., kotłów parowych, pieców przemysłowych oraz do celów technologicznych. Właściwy dla danego urządzenia rodzaj i gatunek eksploatowanego oleju opałowego określa producent urządzenia

* wymagane pola

Bez VAT: 28,90  PLN Z VAT: 35,55  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-C-96024:2011 - wersja polska
Tytuł Przetwory naftowe -- Oleje opałowe
Data publikacji 04-05-2011
Liczba stron 8
Grupa cenowa D
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 222, Przetworów Naftowych i Cieczy Eksploatacyjnych
Zastępuje PN-C-96024:2001 - wersja polska
ICS 75.160.20