PN-C-04578-02:1985 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 8467:2001 - wersja polska

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Woda i ścieki -- Badania zapotrzebowania tlenu i zawartości węgla organicznego -- Oznaczanie chemicznego zapotrzebowania tlenu (ChZT) metodą nadmanganianową

Zakres

Metoda nie jest zalecana do badania ścieków przemysłowych jak również jeżeli w próbce badanej zawartość jonów chlorkowych jest wyższa niż 30 mg. Metoda polega na określeniu ilości nadmanganianu potasu, w przeliczeniu na tlen, która jest potrzebna do utleniania w próbce badanej związków organicznych i łatwo ulegających utlenianiu związków organicznych, w określonych warunkach. Podano aparaturę, przyrządy, przygotowanie próbki do badań, wykonanie oznaczania, obliczanie wyniku, końcowy wynik oznaczania.

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-C-04578-02:1985 - wersja polska
Tytuł Woda i ścieki -- Badania zapotrzebowania tlenu i zawartości węgla organicznego -- Oznaczanie chemicznego zapotrzebowania tlenu (ChZT) metodą nadmanganianową
Data publikacji 19-12-1985
Data wycofania 23-07-2001
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 122, Jakości Wody - Badania Chemiczne - Substancje Organiczne
Zastępuje PN-C-04578-02:1972 - wersja polska
ICS 13.060.50
Zastąpiona przez PN-EN ISO 8467:2001 - wersja polska