PN-B-23119:1997 - wersja polska

Bez VAT: 22,90  PLN Z VAT: 28,17  PLN
Welon z włókien szklanych

Zakres

Dokonano podziału welonu na rodzaje w zależności od lepiszcza i na odmiany w zależności od rodzaju, gramatury welonu i wzmocnienia. Ustalono wymagania dotyczące surowców, wymagania cech fizycznych welonu i metody badań. Podano sposób pakowania, znakowania, przechowywania i transportu

* wymagane pola

Bez VAT: 22,90  PLN Z VAT: 28,17  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-B-23119:1997 - wersja polska
Tytuł Welon z włókien szklanych
Data publikacji 11-12-1997
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 211, Wyrobów do Izolacji Cieplnej w Budownictwie
ICS 91.100.60