PN-B-23003:1996 - wersja polska

Bez VAT: 30,50  PLN Z VAT: 37,52  PLN
Kruszywa mineralne -- Łupkoporyt ze zwałów

Zakres

Normą objęto łupkoporyt ze zwałów, który w zależności od uziarnienia przeznaczony jest do betonów klas nie wyższych niż B 2,5 oraz betonów niekonstrukcyjnych klas nie wyższych niż B 7,5. Ustalono określenie łupkoporytu. Podano podział na II odmiany surowca do produkcji łupkoporytu oraz podział łupkoporytu na dwa gatunki oraz trzy frakcje i grupy frakcji. Określono wymagania ogólne dla surowców oraz wymagania fizyko-chemiczne łupkoporytu ze zwałów. Ustalono sposób transportu i przechowywania. Określono program badań (wg. norm powołanych)

* wymagane pola

Bez VAT: 30,50  PLN Z VAT: 37,52  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-B-23003:1996 - wersja polska
Tytuł Kruszywa mineralne -- Łupkoporyt ze zwałów
Data publikacji 16-02-1996
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 108, Kruszyw i Kamienia Budowlanego
ICS 91.100.15