PN-B-06710:1996 - wersja polska

Bez VAT: 28,90  PLN Z VAT: 35,55  PLN
Kruszywa mineralne -- Kruszywa łamane ze skał węglanowych do lastryko i suchych mieszanek do tynków szlachetnych

Zakres

Podano podział kruszyw w zależności od rodzaju surowca skalnego na odmiany oraz w zależności od nominalnego uziarnienia na frakcje lub grupy frakcji. Ustalono wymagania dla surowca skalnego dotyczące ścieralności na tarczy Boehmego, wytrzymałości na ściskanie, mrozoodporności oraz wymagania cech fizyko-chemicznych dla kruszywa. Podano sposób oznaczenia kruszyw, określono program badań i sposób pobierania próbek. Powołano normy dotyczące metod badań, określono partię, podano ocenę wyników badań

* wymagane pola

Bez VAT: 28,90  PLN Z VAT: 35,55  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-B-06710:1996 - wersja polska
Tytuł Kruszywa mineralne -- Kruszywa łamane ze skał węglanowych do lastryko i suchych mieszanek do tynków szlachetnych
Data publikacji 16-02-1996
Liczba stron 7
Grupa cenowa D
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 108, Kruszyw i Kamienia Budowlanego
ICS 91.100.15