PN-B-10021:1980 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 991:1999 - wersja polska

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Prefabrykaty budowlane z betonu -- Metody pomiaru cech geometrycznych

Zakres

Norma dotyczy wielkowymiarowych prefabrykatów betonowych, niezbrojonych, zbrojonych i sprężonych. Podano metody pomiaru: wymiarów prefabrykatu; wymiarów wycięć i otworów w prefabrykacie, usytuowania wyciec, otworów, uchwytów, śrub; błędów kształtu oraz uszkodzeń powierzchni prefabrykatu

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-B-10021:1980 - wersja polska
Tytuł Prefabrykaty budowlane z betonu -- Metody pomiaru cech geometrycznych
Data publikacji 01-10-1980
Data wycofania 27-10-2010
Liczba stron 10
Grupa cenowa E
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 195, Prefabrykatów z Betonu
Zastępuje PN-B-02356:1962 - wersja polska
ICS 91.200, 91.100.30
Zastąpiona przez PN-EN 991:1999 - wersja polska