PN-B-06714-47:1988 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie potencjalnej reaktywności alkalicznej -- Oznaczanie zawartości krzemionki rozpuszczalnej w wodorotlenku sodowym (NaOH)

Zakres

Oznaczanie zawartości krzemionki po reakcji próbki badanego kruszywa z roztworem wodorotlenku sodu o stałym stężeniu, w temperaturze 80 C przeprowadzono metodą wagową. Wynik oznaczania stanowi wstępna ocenę reaktywności alkalicznej kruszywa. Norma dotyczy kruszyw mineralnych przeznaczonych dla budownictwa, drogownictwa, kolejnictwa i potrzeb gospodarki komunalnej

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-B-06714-47:1988 - wersja polska
Tytuł Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie potencjalnej reaktywności alkalicznej -- Oznaczanie zawartości krzemionki rozpuszczalnej w wodorotlenku sodowym (NaOH)
Data publikacji 30-06-1988
Data wycofania 04-09-2014
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 108, Kruszyw i Kamienia Budowlanego
ICS 91.100.15