PN-B-06714-43:1979 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-B-06714-43:1987 - wersja polska

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN
Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie zawartości ziarn słabych

Zakres

Zakres stosowania i zasady ogólne. Ziarna słabe oznacza się dla ziarn naturalnych kruszywa o wymiarach 4,0÷31,5 mm. Pozostałe zasady wg PN-76/B-06714/00.

* wymagane pola

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-B-06714-43:1979 - wersja polska
Tytuł Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie zawartości ziarn słabych
Data publikacji 25-10-1979
Data wycofania 23-06-1987
Liczba stron 2
Grupa cenowa A
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 108, Kruszyw i Kamienia Budowlanego
ICS 91.100.15
Zastąpiona przez PN-B-06714-43:1987 - wersja polska