PN-B-06714-43:1987 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN
Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie zawartości ziarn słabych

Zakres

Norma dotyczy kruszyw mineralnych o wymiarach ziarn 4,0 - 31,5 mm przeznaczonych dla budownictwa, drogownictwa, kolejnictwa i potrzeb gospodarki komunalnej. Pojedyncze ziarna poddano ściskaniu określoną siłą. Norma zawiera schemat przyrządu do oznaczania. Określa sposób obliczania wyników i ustala dokładność obliczeń dla kruszyw jednofrakcyjnych i wielofrakcyjnych

* wymagane pola

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-B-06714-43:1987 - wersja polska
Tytuł Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie zawartości ziarn słabych
Data publikacji 23-06-1987
Data wycofania 27-11-2012
Liczba stron 2
Grupa cenowa A
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 108, Kruszyw i Kamienia Budowlanego
Zastępuje PN-B-06714-43:1979 - wersja polska
ICS 91.100.15