PN-B-04300:1988 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 196-6:1997 - wersja polska, PN-EN 196-1:1996 - wersja polska, PN-EN 196-3:1996 - wersja polska

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN
Cement -- Metody badań -- Oznaczanie cech fizycznych

Zakres

Norma podaje metody badań cech fizycznych cementu. Ustala warunki wykonywania oznaczeń, opisuje badania ośmiu właściwości, podaje rysunki stosowanych przyrządów, określa dokładność wyników. Norma zawiera trzy tablice przeliczeniowe wykorzystane przy oznaczaniu powierzchni właściwej cementu.

* wymagane pola

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-B-04300:1988 - wersja polska
Tytuł Cement -- Metody badań -- Oznaczanie cech fizycznych
Data publikacji 29-09-1988
Data wycofania 17-07-1997
Liczba stron 14
Grupa cenowa G
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 196, Cementu i Wapna
Zastępuje PN-B-04300:1980 - wersja polska
ICS 91.100.10
Zastąpiona przez PN-EN 196-1:1996 - wersja polska, PN-EN 196-3:1996 - wersja polska, PN-EN 196-6:1997 - wersja polska