PN-B-04300:1980 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-B-04300:1988 - wersja polska

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN
Cement -- Metody badań -- Oznaczanie cech fizycznych

Zakres

Przedmiotem normy są metody badań cech fizycznych cementu, obejmujące następujące oznaczania:
a) oznaczanie wytrzymałości na ściskanie (2.3),
b) oznaczanie wytrzymałości na zginanie (2.4),
c) oznaczanie normalnej konsystencji i czasu wiązania (2.5),
d) oznaczanie skurczu (2.6),,
e) oznaczanie zmiany objętości metodą Le Chateliera (2.7),
f) oznaczanie zmiany objętości metodą placków (2.8),
g) oznaczanie zmiany objętości w autoklawie (2.9),
h) oznaczanie powierzchni właściwej (2.10).

* wymagane pola

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-B-04300:1980 - wersja polska
Tytuł Cement -- Metody badań -- Oznaczanie cech fizycznych
Data publikacji 30-06-1980
Data wycofania 09-12-1988
Liczba stron 14
Grupa cenowa G
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 196, Cementu i Wapna
Zastępuje PN-B-04300:1973 - wersja polska, PN-B-04302:1973 - wersja polska
ICS 91.100.10
Zastąpiona przez PN-B-04300:1988 - wersja polska