PN-B-04300:1973 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-B-04300:1980 - wersja polska

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Cement -- Metody badań -- Oznaczanie cech fizycznych

Zakres

Przedmiotem normy są metody oznaczania następującycha cech fizycznych cementu:
a) oznaczanie czasu wiązania,
b) oznaczanie stopnia rozdrobnienia metodą analizy sitowej,
c) oznaczanie powierzchni właściwej metodą Blaineʼa,
d) oznaczanie zmiany objętości metodą Le Chateliera.
e) oznaczanie skurczu.

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-B-04300:1973 - wersja polska
Tytuł Cement -- Metody badań -- Oznaczanie cech fizycznych
Data publikacji 19-12-1973
Data wycofania 01-01-1981
Liczba stron 10
Grupa cenowa E
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 196, Cementu i Wapna
ICS 91.100.10
Zastąpiona przez PN-B-04300:1980 - wersja polska