PN-B-03404:1964 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Współczynniki przenikania ciepła k dla przegród budowlanych

Zakres

Przedmiotem normy jest sposób obliczania współczynnika przenikania ciepła K dla przegród budowlanych oraz do przeprowadzenia obliczeń wartości tego współczynnika.
Norma dotyczy przegród (ścian, stropów) zewnętrznych i między pomieszczeniami ogrzewanymi i nieogrzewanymi, podłóg pomieszczeń niepodpiwniczonych oraz ustala sposób obliczania współczynnika K z uwzględnieniem stopnia zawilgocenia materiałów stanowiących przegrodę.

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-B-03404:1964 - wersja polska
Tytuł Współczynniki przenikania ciepła k dla przegród budowlanych
Data publikacji 31-12-1964
Data wycofania 01-01-1976
Liczba stron 7
Grupa cenowa D
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 179, Ochrony Cieplnej Budynków
ICS 91.120.10