PN-B-03404:1974 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Ogrzewnictwo -- Współczynniki przenikania ciepła K dla przegród budowlanych

Zakres

Przedmiotem normy są wymagania i sposób obliczania współczynnika przenikania ciepła K dla przegród budowlanych oraz do przeprowadzenia obliczeń wartości tego współczynnika.

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-B-03404:1974 - wersja polska
Tytuł Ogrzewnictwo -- Współczynniki przenikania ciepła K dla przegród budowlanych
Data publikacji 27-12-1974
Data wycofania 01-01-1983
Liczba stron 11
Grupa cenowa F
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 179, Ochrony Cieplnej Budynków
ICS 91.120.10