PN-B-02405:1957 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Współczynniki przenikania ciepła k dla przegród budowlanych -- Wartości liczbowe

Zakres

Przedmiotem normy są wartości liczbowe współczynnika przenikania ciepła przez przegrody budowlane, w kcal/m²h°C.

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-B-02405:1957 - wersja polska
Tytuł Współczynniki przenikania ciepła k dla przegród budowlanych -- Wartości liczbowe
Data publikacji 16-10-1957
Data wycofania 01-01-1966
Liczba stron 28
Grupa cenowa N
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 179, Ochrony Cieplnej Budynków
ICS 91.120.10