PN-B-03340:1999 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-B-03002:2007 - wersja polska

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN
Konstrukcje murowe zbrojone -- Projektowanie i obliczanie

Zakres

Podano zasady obliczania i projektowania zbrojonych konstrukcji murowych, niesprzeczne z normami europejskimi. Wprowadzono europejskie definicje i symbole, a także wymagania dotyczące własności mechanicznych stali i muru. Podano zharmonizowane z Eurokodami reguły sprawdzania nośności konstrukcji murowych oraz odpowiednie wymagania konstrukcyjne

* wymagane pola

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-B-03340:1999P ERRATA

Informacje dodatkowe

Numer PN-B-03340:1999 - wersja polska
Tytuł Konstrukcje murowe zbrojone -- Projektowanie i obliczanie
Data publikacji 02-09-1999
Data wycofania 11-07-2007
Liczba stron 35
Grupa cenowa Q
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 252, Projektowania Konstrukcji Murowych
Zastępuje PN-B-03005:1967 - wersja polska, PN-B-03340:1989 - wersja polska
ICS 91.080.30
Zastąpiona przez PN-B-03002:2007 - wersja polska
Elementy dodatkowe PN-B-03340:1999/Az1:2004P