PN-EN ISO 15181-2:2008 - wersja polska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Farby i lakiery -- Oznaczanie szybkości uwalniania biocydów z farb przeciwporostowych -- Część 2: Oznaczanie stężenia jonów miedzi w ekstrakcie i obliczanie szybkości uwalniania

Zakres

Ustalono aparaturę i analityczną metodę oznaczania ilości biocydu (na bazie) miedzi, która została uwolniona z farby przeciwporostowej do sztucznej wody morskiej. Oznacza się stężenie jonów miedzi i dokonuje końcowego obliczenia szybkości uwalniania miedzi w ustalonych warunkach laboratoryjnych

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 15181-2:2008 - wersja polska
Tytuł Farby i lakiery -- Oznaczanie szybkości uwalniania biocydów z farb przeciwporostowych -- Część 2: Oznaczanie stężenia jonów miedzi w ekstrakcie i obliczanie szybkości uwalniania
Data publikacji 29-08-2008
Liczba stron 15
Grupa cenowa H
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 175, Farb i Lakierów
Wprowadza EN ISO 15181-2:2007 [IDT], ISO 15181-2:2007 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 15181-2:2007 - wersja angielska
ICS 87.040