PN-B-03265:1987 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Elekroenergetyczne linie napowietrzne -- Żelbetowe i sprężone konstrukcje wsporcze -- Obliczenia statyczne i projektowanie

Zakres

Podano podstawowe oznaczenia dotyczące konstrukcji. Ustalono wymagania dla stosowania materiałów. Określono sposób sprawdzania nośności elementów konstrukcji, zarysowań i ugięć. Podano zalecenia projektowe dotyczące słupów, konstrukcji i fundamentów. Ustalono wymagania i zalecenia dotyczące zbrojenia oraz sposób przeprowadzenia obciążeń próbnych

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-B-03265:1987 - wersja polska
Tytuł Elekroenergetyczne linie napowietrzne -- Żelbetowe i sprężone konstrukcje wsporcze -- Obliczenia statyczne i projektowanie
Data publikacji 28-10-1987
Data wycofania 26-10-2012
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 213, Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z Betonu
Zastępuje PN-B-03321:1962 - wersja polska, PN-B-03265:1962 - wersja polska
ICS 91.080.40