PN-B-03265:1962 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-B-03265:1987 - wersja polska

Elektroenergetyczne linie napowietrzne -- Żelbetonowe konstrukcje wsporcze -- Obliczenia statyczne i projektowanie

Zakres

Przedmiotem normy są zasady obliczeń statycznych i projektowania żelbetowych konstrukcji wsporczych elektroenergetycznych linii napowietrznych.
Norma nie dotyczy konstrukcji wsporczych z betonu sprężonego.

Informacje dodatkowe

Numer PN-B-03265:1962 - wersja polska
Tytuł Elektroenergetyczne linie napowietrzne -- Żelbetonowe konstrukcje wsporcze -- Obliczenia statyczne i projektowanie
Data publikacji 12-06-1962
Data wycofania 17-12-1987
Liczba stron 0
Grupa cenowa XZ
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 213, Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z Betonu
ICS 91.080.40
Zastąpiona przez PN-B-03265:1987 - wersja polska