PN-B-03321:1962 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-B-03265:1987 - wersja polska

Elektroenergetyczne linie napowietrzne -- Konstrukcje wsporcze z betonu sprężonego -- Obliczenia statyczne i projektowanie

Zakres

Przedmiotem normy są zasady obliczeń statycznych i projektowania wsporczych elektroenergetycznych linii napowietrznych z betonu sprężonego konstrukcji z betonu sprężonego.

Informacje dodatkowe

Numer PN-B-03321:1962 - wersja polska
Tytuł Elektroenergetyczne linie napowietrzne -- Konstrukcje wsporcze z betonu sprężonego -- Obliczenia statyczne i projektowanie
Data publikacji 12-06-1962
Data wycofania 01-07-1988
Liczba stron 0
Grupa cenowa XZ
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 213, Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z Betonu
ICS 91.080.40
Zastąpiona przez PN-B-03265:1987 - wersja polska