PN-B-03263:1987 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-B-03263:2000 - wersja polska

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone wykonywane z kruszywowych betonów lekkich -- Obliczenia statyczne i projektowanie

Zakres

Podano wymagania dotyczące betonu i stali. Określono zasady projektowania. Obliczono stany graniczne nośności konstrukcji i użytkowania. Ustalono wymagania i zalecenia dotyczące zbrojenia konstrukcji. Omówiono zasady projektowania płyt, belek, wsporników krótkich, słupów, wpływu temperatury i skurcze betonu oraz odległości między przerwami dylatacyjnymi

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-B-03263:1987 - wersja polska
Tytuł Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone wykonywane z kruszywowych betonów lekkich -- Obliczenia statyczne i projektowanie
Data publikacji 29-03-1987
Data wycofania 08-05-2000
Liczba stron 9
Grupa cenowa E
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 213, Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z Betonu
Zastępuje PN-B-03263:1977 - wersja polska
ICS 91.080.40
Zastąpiona przez PN-B-03263:2000 - wersja polska