PN-B-03263:1977 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-B-03263:1987 - wersja polska

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone wykonywane z kruszywowych betonów lekkich -- Obliczenia statyczne i projektowanie

Zakres

Przedmiotem normy jest obliczania i projektowania konstrukcji betonowych, żelbetowych i sprężonych wykonywanych z kruszywowych betonów lekkich, których właściwości odpowiadają wymaganiom PN-75/B-06263. Konstrukcje te należy obliczać i projektować według ogólnych zasad projektowania konstrukcji betonowych, żelbetonowych i sprężonych podanych w PN-76/B-03264, z uwzględnieniem wymagań niniejszej normy.

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-B-03263:1977 - wersja polska
Tytuł Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone wykonywane z kruszywowych betonów lekkich -- Obliczenia statyczne i projektowanie
Data publikacji 19-02-1977
Data wycofania 17-07-1987
Liczba stron 11
Grupa cenowa F
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 213, Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z Betonu
ICS 91.080.40
Zastąpiona przez PN-B-03263:1987 - wersja polska