PN-B-03263:2000 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1992-1-1:2008 - wersja polska

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone wykonywane z kruszywowych betonów lekkich -- Obliczenia statyczne i projektowanie

Zakres

Podano zasady obliczania i projektowania konstrukcji z kruszywowych betonów lekkich, niesprzeczne z normami europejskimi. Określono wymagane właściwości betonu oraz zasady zapewnienia niezawodności konstrukcji, a także podano reguły sprawdzania nieprzekroczenia stanów granicznych nośności i użytkowalności oraz podstawowe wymagania konstrukcyjne

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-B-03263:2000 - wersja polska
Tytuł Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone wykonywane z kruszywowych betonów lekkich -- Obliczenia statyczne i projektowanie
Data publikacji 08-05-2000
Data wycofania 31-03-2010
Liczba stron 12
Grupa cenowa F
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 213, Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z Betonu
Zastępuje PN-B-03263:1987 - wersja polska
ICS 91.080.40
Zastąpiona przez PN-EN 1992-1-1:2008 - wersja polska