PN-B-03211:1999 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1993-4-2:2009 - wersja polska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Konstrukcje stalowe -- Zbiorniki kuliste ciśnieniowe -- Projektowanie i wykonanie

Zakres

Określono zasady obliczania, projektowania i badania oraz wymagania dotyczące produkcji, montażu i odbioru kulistych, stalowych zbiorników ciśnieniowych. Ustalono wymagania ogólne. Określono obciążenia i warunki pracy. Podano zasady wymiarowania płaszcza zbiornika w zależności od rodzaju obciążeń, zwłaszcza od nadciśnienia i podciśnienia. Podano zasady obliczania konstrukcji podpór zbiornika. Określono wymagania wykonawcze i zasady montażu. Ustalono zakres badań w wytwórni i na miejscu budowy oraz kryteria odbioru

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-B-03211:1999 - wersja polska
Tytuł Konstrukcje stalowe -- Zbiorniki kuliste ciśnieniowe -- Projektowanie i wykonanie
Data publikacji 28-07-1999
Data wycofania 31-03-2010
Liczba stron 37
Grupa cenowa R
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 128, Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji Metalowych i Konstrukcji Zespolonych
Zastępuje PN-B-06211:1984 - wersja polska, PN-B-03211:1983 - wersja polska
ICS 91.080.10
Zastąpiona przez PN-EN 1993-4-2:2009 - wersja polska