PN-B-02856:1989 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Ochrona przeciwpożarowa budynków -- Metoda badania właściwości dymotwórczych materiałów

Zakres

Normą objęto materiały budowlane i materiały wyposażenia wnętrz jedno- i wielowarstwowe o grubości nie większej niż 30 mm. Podano wymagania dotyczące stanowiska badawczego i wyposażenia, przygotowania próbek. Opisano pomiar różnicy luminacji tła i przedmiotu wzorca optometrycznego podczas rozkładu i spalania próbki. Obliczono współczynnik osłabienia kontrastu i maksymalną szybkość jego zmian. Ustalono dane protokołu badań

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-B-02856:1989 - wersja polska
Tytuł Ochrona przeciwpożarowa budynków -- Metoda badania właściwości dymotwórczych materiałów
Data publikacji 30-06-1989
Data wycofania 18-10-2010
Liczba stron 8
Grupa cenowa D
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 180, Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
ICS 13.220.40