PN-B-01410:1989 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Wentylacja i klimatyzacja -- Rysunek techniczny -- Zasady wykonywania i oznaczenia

Zakres

Podano zasady wykonywania rysunków technicznych oraz oznaczania urządzeń i elementów instalacji wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i odpylających stosowanych we wszystkich stadiach dokumentacji technicznej. Norma nie dotyczy budownictwa okrętowego i górniczego

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-B-01410:1989 - wersja polska
Tytuł Wentylacja i klimatyzacja -- Rysunek techniczny -- Zasady wykonywania i oznaczenia
Data publikacji 30-06-1989
Data wycofania 25-08-2015
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 232, Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w Budownictwie
Wprowadza ISO 4067-1:1984 [EQV]
Zastępuje PN-B-01410:1960 - wersja polska, PN-B-01412:1984 - wersja polska
ICS 01.100.30, 91.140.30