PN-A-86780:1998 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Przetwory rybne -- Marynaty

Zakres

Ustalono definicje (7) i zweryfikowano podział z uwzględnieniem sposobu przygotowania marynat rybnych. Określono wspólne wymagania organoleptyczne, fizyczne, chemiczne i mikrobiologiczne. Podano sposób pobierania prób, rodzaje i metody badań. Ustalono warunki pakowania i przechowywania

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-86780:1998 - wersja polska
Tytuł Przetwory rybne -- Marynaty
Data publikacji 28-12-1998
Data wycofania 11-07-2019
Liczba stron 5
Grupa cenowa C
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 37, Ryb i Przetworów Rybnych
Zastępuje PN-A-86780:1985 - wersja polska
ICS 67.120.30