PN-A-86769:1997 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Ryby i inne zwierzęta wodne oraz produkty z nich otrzymywane -- Wyroby garmażeryjne

Zakres

Ustalono definicje (12) i podział uwzględniający sposób przygotowania wyrobów gotowych do spożycia. Określono wspólne wymagania organoleptyczne, fizyczne, chemiczne i mikrobiologiczne. Podano rodzaje i metody badań. Ustalono warunki pakowania i przechowywania. Wskazano numery norm dotyczących znakowania i transportu

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-86769:1997 - wersja polska
Tytuł Ryby i inne zwierzęta wodne oraz produkty z nich otrzymywane -- Wyroby garmażeryjne
Data publikacji 17-11-1997
Data wycofania 12-07-2018
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 37, Ryb i Przetworów Rybnych
ICS 67.120.30