PN-A-86024:1992 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Mleko i przetwory mleczarskie -- Mleko w proszku

Zakres

Ustalono podział na dwa rodzaje mleka w proszku: pełne i odtłuszczone, oraz podział na trzy klasy jakości. Podano wymagania dla surowca. Określono osobne wymagania dla mleka pełnego i odtłuszczonego. Ustalono wymagania organoleptyczne, fizykochemiczne (zanieczyszczenia mechaniczne, zawartość wody i tłuszczu, kwasowość, rozpuszczalność, liczba ogrzewania, zawartość azotanów i azotynów, obecność pestycydów i antybiotyków) i wymagania mikrobiologiczne. Podano sposób pakowania i znakowania. Określono wymagania dla przechowywania, okresów przechowywania i transportu. Podano wykaz 13 badań, które należy wykonać przy kontroli jakości i odbiorze partii. W załączniku opisano metodę oznaczania azotu niezdenaturowanych białek serwatkowych.

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-86024:1992 - wersja polska
Tytuł Mleko i przetwory mleczarskie -- Mleko w proszku
Data publikacji 23-01-1992
Data wycofania 07-09-2005
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 35, Mleka i Przetworów Mlecznych
Zastępuje PN-A-86024:1981 - wersja polska
ICS 67.100.10
Elementy dodatkowe PN-A-86024:1992/Az1:1996P