PN-A-85802:1990 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-ISO 5555:1995 - wersja polska

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Tłuszcze zwierzęce jadalne topione

Zakres

Podano dwie definicje dotyczące partii. Norma zawiera dwa rodzaje tłuszczów zwierzęcych: smalec i łój. Podaje wymagania dla surowca. Określono wymagania organoleptyczne i chemiczne (zawartość wody, liczba nadtlenkowa, liczba kwasowa, próba Kreisa, zawartość zanieczyszczeń, zawartość metali, zawartość przeciwutleniaczy, współczynnik refrakcji, liczba zmydlania, liczba jodowa, liczba Bomera). Ustalono sposób pakowania, wymagania dla opakowań, znakowanie, przechowywanie i transport. Zamieszczono wykaz badań (13), które są stosowane przy kontroli jakości i odbiorze partii omówiono pobieranie próbek

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-85802:1990 - wersja polska
Tytuł Tłuszcze zwierzęce jadalne topione
Data publikacji 01-08-1990
Data wycofania 04-10-2006
Liczba stron 5
Grupa cenowa C
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 92, Nasion Roślin Oleistych, Tłuszczów Roślinnych i Zwierzęcych oraz ich Produktów Ubocznych
Zastępuje PN-A-85802:1984 - wersja polska
ICS 67.200.10
Zastąpiona przez PN-ISO 5555:1995 - wersja polska