PN-A-79098:1995 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Piwo

Zakres

Ustalono definicję piwa, piwa nieutrwalonego i utrwalonego, podano wykaz surowców. Określono wymagania ogólne dla surowców i substancji dodatkowych oraz wymagania organoleptyczne i fizykochemiczne dotyczące piwa, w tym również piwa bezalkoholowego. Podano sposób znakowania i pakowania oraz warunki przechowywania i transportu. Ustalono okres przechowywania piwa nieutrwalonego i utrwalonego. Podano program i opis badań oraz ocenę partii

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-79098:1995 - wersja polska
Tytuł Piwo
Data publikacji 29-12-1995
Data wycofania 06-03-2006
Liczba stron 9
Grupa cenowa E
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny RS SRZ, Rada Sektorowa Sektora Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Zastępuje PN-A-79098:1989 - wersja polska
ICS 67.160.10
Elementy dodatkowe PN-A-79098:1995/Az1:2000P