PN-A-79093-1:2000 - wersja polska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Piwo -- Metody badań -- Ocena sensoryczna

Zakres

Podano definicje parametrów jakości piwa, a także wymagania dla tych parametrów dla poszczególnych gatunków piwa. Zamieszczono metodę punktowej oceny parametrów jakości piwa i oceny ogólnej jakości piwa, uwzględniającą ilość oraz intensywność stwierdzonych wad zapachowych i smakowych. Określono wymagania i wytyczne dla osób przeprowadzających ocenę sensoryczną piwa

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-A-79093-1:2000/Ap1:2002P

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-79093-1:2000 - wersja polska
Tytuł Piwo -- Metody badań -- Ocena sensoryczna
Data publikacji 11-08-2000
Liczba stron 17
Grupa cenowa J
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny RS SRZ, Rada Sektorowa Sektora Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Zastępuje PN-A-79093:1974 - wersja polska
ICS 67.160.10
Elementy dodatkowe PN-A-79093-1:2000/Ap1:2002P