PN-A-77610:1998 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Produkty owocowe -- Owoce pasteryzowane

Zakres

Określono wymagania jakościowe dotyczące owoców pasteryzowanych. Sprecyzowano wskaźniki organoleptyczne, fizyczne, chemiczne i mikrobiologiczne. Ustalono sposób pakowania, znakowania, przechowywania i transportu. Opisano badania sprawdzające wymagania

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-77610:1998 - wersja polska
Tytuł Produkty owocowe -- Owoce pasteryzowane
Data publikacji 02-01-1998
Data wycofania 11-07-2019
Liczba stron 9
Grupa cenowa E
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 38, Przetworów Owocowych i Warzywnych
ICS 67.080.10