PN-A-75959:1997 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Produkty owocowe -- Soki z owoców południowych

Zakres

Podano definicje i wymagania dotyczące soków z owoców południowych; sprecyzowano organoleptyczne, fizyczne, chemiczne i mikrobiologiczne wskaźniki jakości; scharakteryzowano postanowienia ogólne dotyczące znakowania produktu gotowego, podano sposób pobierania próbek oraz metody badań; w załączniku informacyjnym przedstawiono zasady Dobrej Praktyki Produkcyjnej wg Dyrektywy Rady Unii Europejskiej 93/77/EEC

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-75959:1997 - wersja polska
Tytuł Produkty owocowe -- Soki z owoców południowych
Data publikacji 11-08-1997
Data wycofania 03-02-2004
Liczba stron 11
Grupa cenowa F
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 38, Przetworów Owocowych i Warzywnych
ICS 67.160.20
Elementy dodatkowe PN-A-75959:1997/Az1:2001P