PN-A-74855-6:1998 - wersja polska

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Cukier -- Metody badań -- Oznaczanie zawartości związków redukujących

Zakres

Podano dwie metody oznaczania związków redukujących o zawartościach poniżej i powyżej 0,02 procent (m/m) w cukrze białym (metody: Knighta i Allana oraz Mullera)

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-74855-6:1998 - wersja polska
Tytuł Cukier -- Metody badań -- Oznaczanie zawartości związków redukujących
Data publikacji 26-02-1998
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny RS SRZ, Rada Sektorowa Sektora Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Zastępuje PN-A-74855-06:1987 - wersja polska
ICS 67.180.10