PN-A-86040:1998 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Mleko surowe do skupu -- Pobieranie próbek

Zakres

Określono pobieranie próbek mleka surowego do oceny jakości mikrobiologicznej oraz cech organoleptycznych i fizykochemicznych. Opisano przygotowanie do pobierania próbek, pobieranie próbek, warunki przechowywania i transportu próbek. W załączniku podano sprzęt stosowany do pobierania i przewożenia próbek

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-86040:1998 - wersja polska
Tytuł Mleko surowe do skupu -- Pobieranie próbek
Data publikacji 23-07-1998
Data wycofania 22-03-2002
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 35, Mleka i Przetworów Mlecznych
Zastępuje PN-A-86040:1985 - wersja polska
ICS 67.100.10