PN-A-74021:1992 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Przetwory zbożowe -- Mąka makaronowa durum

Zakres

Norma dotyczy mąki otrzymanej z przemiału ziarna pszenicy durum (triticum durum desfantaines) i przeznaczonej do produkcji makaronu. Określono trzy typy mąki: mąka durum typ 950, semolina i mąka durum typ 1750. Ustalono wymagania organoleptyczne i fizykochemiczne (barwa, smak, zapach, wilgotność, zawartość popiołu, ilość i jakość glutenu, liczba opadania, stopień rozdrobnienia, obecność zanieczyszczeń i szkodników - jako niedopuszczalną, zawartość metali ciężkich i ciemnienie ciasta). Określono wymagania dla pakowania, przechowywania i transportu. Wymieniono 12 badań, które są wykonywane przy kontroli jakości i odbiorze partii

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-74021:1992 - wersja polska
Tytuł Przetwory zbożowe -- Mąka makaronowa durum
Data publikacji 19-03-1992
Data wycofania 16-05-2014
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 36, Zbóż i Przetworów Zbożowych
Zastępuje PN-A-74021:1981 - wersja polska
ICS 67.060