PN-A-04026:2000 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Dietetyczne środki spożywcze -- Terminologia

Zakres

Podano 31 terminów i definicji dietetycznych środków spożywczych przeznaczonych dla niemowląt i małych dzieci oraz osób dorosłych. Wyszczególnione grupy, terminy i definicje dietetycznych środków spożywczych są zgodne z ujętymi w stosownych dyrektywach UE: 89/398/EEC, 91/321/EEC, 96/5/EC, 96/8/EC. Zamieszczono dwa indeksy, których treścią jest alfabetyczny wykaz terminów w języku polskim i angielskim

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-04026:2000 - wersja polska
Tytuł Dietetyczne środki spożywcze -- Terminologia
Data publikacji 25-04-2000
Data wycofania 07-09-2007
Liczba stron 9
Grupa cenowa E
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 200, Koncentratów Spożywczych, Skrobi i Produktów Dietetycznych
ICS 01.040.67, 67.230